Tabloya Rêwiyên Rêvekirî

E-passa Stenbolê gerên rêberî vedihewîne. Serdana xwe ji bo gerên rêberî bi nexşeya jêrîn plan bikin.

MONDAYS

09:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
09:00 - Topkapi Palace (60´) (T)
09:00 - Mizgefta Şîn û Hîpodroma (25´)(D)
09:00 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
10:00 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
10:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
11:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
11:00 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
11:00 - Topkapi Palace (60´) (T)
12:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
12:30 - Cisterna Basilica (25´) (D)
13:45 - Topkapi Palace (60´) (T)
14:00 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
14:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
14:45 - Topkapi Palace (60´) (T)
15:30 - Cisterna Basilica (25´) (D)
15:30 - Topkapi Palace (60´) (T)
16:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
16:45 - Bazara Mezin (30´) (C)
16:45 - Cisterna Basilica (25´) (D)

TUESDAYS

09:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
09:00 - Mizgefta Şîn û Hîpodroma (25´)(D)
09:00 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
10:00 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
10:15 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
10:30 - Cisterna Basilica (25´) (D)
10:45 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
11:30 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
12:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
13:00 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
13:30 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
14:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
14:30 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
14:45 - Mizgefta Şîn û Hîpodroma (25´)(D)
15:30 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
15:45 - Cisterna Basilica (25´) (D)
16:00 - Bazara Biharat û Rustempaşa(45´)(S)
16:30 - Cisterna Basilica (25´) (D)
17:00 - Bazara Mezin (30´) (C)

WEDNESDAYS

09:00 - Cisterna Basilica (30´) (D)
09:00 - Topkapi Palace (60´) (T)
09:00 - Mizgefta Şîn û Hîpodroma (25´)(D)
09:00 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
09:00 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
10:00 - Cisterna Basilica (30´) (D)
10:15 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
10:45 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
11:00 - Topkapi Palace (60´) (T)
11:00 - Cisterna Basilica (30´) (D)
11:00 - Mizgefta Şîn û Hîpodroma (25´)(D)
12:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
12:00 - Bazara Mezin (30´) (C)
13:00 - Topkapi Palace (60´) (T)
13:30 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
14:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
14:00 - Topkapi Palace (60´) (T)
14:30 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
15:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
15:30 - Topkapi Palace (60´) (T)
15:30 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
16:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
16:00 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
16:45 - Cisterna Basilica (25´) (D)

Pêncşem
09:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
09:00 - Topkapi Palace (60´) (T)
09:00 - Mizgefta Şîn û Hîpodroma (25´)(D)
09:00 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
09:00 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
10:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
10:00 - Topkapi Palace (60´) (T)
10:15 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
10:45 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
11:00 - Mizgefta Şîn û Hîpodroma (25´)(D)
11:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
11:15 - Topkapi Palace (60´) (T)
12:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
12:00 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
12:30 - Cisterna Basilica (25´) (D)
13:15 - Topkapi Palace (60´) (T)
13:30 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
13:45 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
14:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
14:30 - Topkapi Palace (60´) (T)
15:15 - Cisterna Basilica (25´) (D)
15:30 - Topkapi Palace (60´) (T)
15:30 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
15:45 - Cisterna Basilica (25´) (D)
16:30 - Cisterna Basilica (25´) (D)
16:30 - Bazara Mezin (30´) (C)
16:30 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)

FRIDAYS

09:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
09:00 - Topkapi Palace (60´) (T)
09:00 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
09:00 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
09:30 - Bazara Biharat û Rustempaşa(45´)(S)
09:45 - Cisterna Basilica (25´) (D)
10:00 - Topkapi Palace (60´) (T)
10:45 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
10:45 - Topkapi Palace (60´) (T)
10:45 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
11:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
11:30 - Cisterna Basilica (25´) (D)
12:00 - Bazara Mezin (30´) (C)
12:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
12:30 - Cisterna Basilica (25´) (D)
13:00 - Topkapi Palace (60´) (T)
13:30 - Cisterna Basilica (25´) (D)
13:30 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
13:45 - Topkapi Palace (60´) (T)
14:30 - Cisterna Basilica (25´) (D)
14:30 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
14:30 - Topkapi Palace (60´) (T)
15:00 - Mizgefta Şîn û Hîpodroma (25´)(D)
15:30 - Topkapi Palace (60´) (T)
15:30 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
15:45 - Cisterna Basilica (25´) (D)
16:30 - Ayasofya (Serdana derve) (30')(D)
16:30 - Cisterna Basilica (25´) (D)
16:30 - Bazara Mezin (30´) (C)

SATURDAYS
09:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
09:00 - Topkapi Palace (60´) (T)
09:00 - Mizgefta Şîn û Hîpodroma (25´)(D)
09:00 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
09:00 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
10:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
10:00 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
10:15 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
10:15 - Topkapi Palace (60´) (T)
10:45 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
11:00 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
11:00 - Topkapi Palace (60´) (T)
11:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
12:00 - Topkapi Palace (60´) (T)
12:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
12:00 - Bazara Mezin (30´) (C)
13:00 - Topkapi Palace (60´) (T)
13:30 - Cisterna Basilica (25´) (D)
13:30 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
13:45 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
13:45 - Topkapi Palace (60´) (T)
14:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
14:30 - Mizgefta Şîn û Hîpodroma (25´)(D)
15:00 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
15:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
15:00 - Topkapi Palace (60´) (T)
15:30 - Cisterna Basilica (25´) (D)
15:30 - Topkapi Palace (60´) (T)
15:30 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
16:30 - Cisterna Basilica (25´) (D)
16:30 - Bazara Mezin (30´) (C)
16:30 - Bazara Biharat û Rustempaşa(45´)(S)
17:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)

SUNDAYS
09:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
09:00 - Topkapi Palace (60´) (T)
09:00 - Mizgefta Şîn û Hîpodroma (25´)(D)
09:00 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
09:00 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
10:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
10:00 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
10:15 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
10:15 - Topkapi Palace (60´) (T)
10:45 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
11:00 - Hagia Sophia (Serdana Derve) (30´) (D)
11:00 - Topkapi Palace (60´) (T)
11:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
12:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
12:00 - Bazara Biharat û Rustempaşa(45´)(S)
12:00 - Topkapi Palace (60´) (T)
12:00 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
13:30 - Cisterna Basilica (25´) (D)
13:30 - Topkapi Palace (60´) (T)
13:30 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
13:45 - Ayasofya (Serdana derve) (30') (D)
14:15 - Cisterna Basilica (25´) (D)
14:30 - Topkapi Palace (60´) (T)
15:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
15:00 - Ayasofya (Serdana derve) (30')(D)
15:30 - Topkapi Palace (60´) (T)
15:30 - Cisterna Basilica (25´) (D)
15:30 - Qesra Dolmabahçeyê (60´) (P)
16:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)
16:30 - Ayasofya (Serdana derve) (30')(D)
16:30 - Cisterna Basilica (25´) (D)
16:30 - Bazara Biharat û Rustempaşa(45´)(S)
17:00 - Cisterna Basilica (25´) (D)

BİXWÎNE BERSÎVE

  • Rêberê me dê spî bigire E-passeya Stenbolê ala li ser xalên civînê.
  • Têketinê Cisterna Basilica, Qesra Topkapi, û Qesra Dolmabahçeyê tenê bi rêberê me re dikare were kirin ji ber ku van muzeyan ji me re pergalek bilêtê serhêl nakin. Bilêtên belaş dê ji hêla rêberê me ve bêne peyda kirin.
  • Gera Hagia Sophia wekî tenê tê organîze kirin serdana derve. Ji ber rêziknameya nû ya Wezareta Çand û Tûrîzmê ya Tirkiyeyê, ji bo ziyaretvanên biyanî tenê qata duyemîn dikare bi xercek zêde were ziyaret kirin kîjan e 25 Euros. Qata sereke tenê ji bo nimêjkirina welatiyên Tirkiyê vekirî ye. Gera me li ofîsa bilêtê ya Hagia Sophia diqede, bilêtên ku rasterast li ber deriyê bikirin têne peyda kirin.

XALÊN CIVÎNÊ

(D)- Li pêşiya Busforus (Otobusa Duqatî) Nîşana Rawestandinê li seranserê Hagia Sophia Ji bo Nexşeya Google-ê bikirtînin.
(T)- Eniya Kaniya Ehmedê III li ber deriyê Sereke yê Qesra Topkapi Ji bo Nexşeya Google-ê bikirtînin.
(P)- Li ber Kuleya Saetê ya Qesra Dolmabahçeyê piştî kontrola ewlehiyê. Ji bo Nexşeya Google-ê bikirtînin.
(C)- Li pêşiya Stûna Cemberlitas li tenişta Stasyona Tramvayê ya Cemberlitas Ji bo Nexşeya Google-ê bikirtînin.
(S)- Li ber deriyê sereke yê Bazara Spice Ji bo Nexşeya Google-ê bikirtînin.